PUBLIKACJE

 2017 


   2016 

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz, Michal Rak, Mstowské stodoly – příběh jedné obce. „KUDĚJ. Časopis pro kulturní dějiny”, 2016, nr 1-2, s. 138-155.

  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Odtwarzanie/konstruowanie miejsca. Pałac w Nakle (woj. śląskie, pow. częstochowski), [w:] Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński. Łódź, s. 123-135.
  • Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Mateusz Sosnowski, Historia niepełna dworu w Wancerzowie. Elementy i rezultaty diagnozy etnograficznej, [w:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. S. Latocha, P. Cichoń, Łódź, s. 95-107.

   2015 


    Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Red. Andrzej Paweł Wejland, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.
  Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 1. Wprowadzenie metodologiczne. Red. Andrzej Paweł Wejland, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.
    Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 2. Gmina Mstów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.


  Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 2. Gmina Mstów. Red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Olgierd Ławrynowicz. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.


  Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina Olsztyn. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.Miejsca pamięci i miejsca zapomnienia. Interdyscyplinarne badania na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Raport z badań. T. 3. Gmina Olsztyn. Red. Grażyna Ewa Karpińska, Magdalena Majorek. Łódź 2016: Instytut Archeologii UŁ.
   

   .