WYSTAWA FOTOGRAFII POŁĄCZONA Z KONSULTACJAMI SPOŁECZNYMI 

(oraz przygotowania)

Miejsca pamięci i zapomnienia w gminie Lelów. Fotografie i opowieści 



 2 lipca 2016 r.

plac Partyzantów, Lelów

współorganizacja: Urząd Gminy Lelów




 .